CUDA a NAUKA – 2. Ponadnaturalny charakter zdarzenia cudownego

Ponadnaturalność zdarzenia cudownego może dotyczyć dwóch zagadnień:
– przebiegu zdarzenia cudownego,
– przyczyny zdarzenia cudownego.
Zobaczymy, które z tych zagadnień jest ważniejsze dla adekwatnego rozumienia cudu.

Ta część konferencji została opracowana na podstawie rozdziału drugiego monografii: A. Świerzyński „Filozofia cudu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, s. 57-111.

%d bloggers like this: