#4 DOMOWA SZKOŁA MODLITWY BIBLIJNEJ dzień 2. wieczór

Drugi dzień Szkoły i dzisiaj odpowiedzi na kolejne 4 pytania:

– Dlaczego masz wybierać z przeczytanego rozdziału jakieś zdanie / werset?
– Dlaczego właśnie JEDEN werset / zdanie, a nie większy fragment tekstu?
– Po co nam schemat modlitwy?
– Co czytamy na modlitwie i dlaczego właśnie ewangelia wg Św. Łukasza?

Wszystkie sesje Szkoły są dostępne na www.krawczak.tv