Wielkopostne Wołanie #35

Piotr czuje się zachęcony, aby nie roztrząsać trudności, jakie go spotykają, ale żeby szukać rozwiązań u Boga. Z Piotrem Kiełbińskim rozmawia ks. Robert Hetzyg.

Wielkopostne Wołanie #34

Marysia odkrywa w dzisiejszej Liturgii Słowa zachętę do dzielenia się z innymi owocami swojego doświadczenia. A ponieważ jest bardzo młodą osobą, nie chodzi o doświadczenie życiowe, tylko o to, że także różne życiowe trudności mogą być początkiem zrozumienia innych, którzy doświadczyli tego samego. Z Marysią Bednarską rozmawia ks. Robert Hetzyg.