#11 Którędy na krzyż?

Co trzeba zrobić, żeby zostać ukrzyżowany? I jakimi drogami w życiu dochodzi się do tego, żeby kogoś na ukrzyżowanie skazać? Mdr 2,1a.12-22; J 7,1-2.10.25-30. — Send in a voice message: https://anchor.fm/kekakonet/message

#8 Rzeka lepsza od sadzawki

Różnica między rzeką a sadzawką wydaje się dość oczywista. A co to ma wspólnego z nami? Ez 47,1-9.12; J 5,1-3a.5-16 — Send in a voice message: https://anchor.fm/kekakonet/message

#7 Obywatele nowego świata

Ciekawe, kto z Was uwierzy w to, co tu dziś zostanie powiedziane… Iz65,17-21; J4,43-54 A tu jeszcze link do wczorajszej homilii, obiecany w audycji. — Send in a voice message: https://anchor.fm/kekakonet/message

#6 Lepiej widzieć, czy nie widzieć?

Pytanie tyleż dziwne, co zasadne, przynajmniej w świetle fragmentów biblijnych, które poniżej. 1 Sm 16,1b.6–7.10–13a; Ef 5,8���14; J 9, 1-41 — Send in a voice message: https://anchor.fm/kekakonet/message

#5 Rozbrojenie

Śledzenie codziennej liturgii s��owa Bożego sprawia, że nie tyle uczymy się go słuchać, ile, przy tej okazji, pozwalamy mu się czytać. Słowo Boże opowiada o nas… Posłuchajcie: Oz 14, 2-10; Mk 12, 28b-34. A tu obiecany w audycji link do pierwszego „Suplementu”. — Send in a voice message: https://anchor.fm/kekakonet/message

#4 Zacznij słuchać o miłości!

Do czego tak naprawdę wzywa nas dzisiaj słowo Boże? Czy to aby tak bardzo oczywiste? Oto fragmenty na dziś: Oz 14, 2-10; Mk 12,28b-34. — Send in a voice message: https://anchor.fm/kekakonet/message

#3 Jesteśmy spełnieniem obietnicy

Wbrew prognozom udało się jednak przyrządzić suplemencik na 19 marca. Oto składniki: 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22; Łk 2,41-51a. — Send in a voice message: https://anchor.fm/kekakonet/message