Wielkopostne Wołanie #40

Dzisiejsza Liturgia Słowa dla Julity jest wezwaniem do… No właśnie – tych wezwań jest sporo: modlitwa, przebaczanie, miłość… A to jeszcze nie wszystkie, jakie usłyszała nasza rozmówczyni. Z Julitą Wołoszyńską-Matysek rozmawia ks. Robert Hetzyg. https://kekako.net/wp-content/uploads/2019/05/Ww40.mp3

Wielkopostne Wołanie #39

Maciej chce odpowiedzieć na usłyszane dzisiaj słowo większym zaangażowaniem w budowanie jedności małżeńskiej. Posłuchaj przedostatniej rozmowy w naszym wielkopostnym cyklu podcastów. Z Maciejem Filutem rozmawia ks. Robert Hetzyg.

Wielkopostne Wołanie #37

Dla Asi dzisiejsza Liturgia Słowa jest wezwaniem do trwania w przymierzu z Bogiem. A czy Ty usłyszałeś jakieś wezwanie dla siebie? Z Joanną Rudź rozmawia ks. Robert Hetzyg.

Wielkopostne Wołanie #36

Bóg pyta dziś Beatę o to, kim On dla niej jest, a właściwie, czy jest Bogiem, od którego wszystko zależy i który jest godzien uwielbienia… Z Beatą Wójtowicz rozmawia ks. Robert Hetzyg.

Wielkopostne Wołanie #35

Piotr czuje się zachęcony, aby nie roztrząsać trudności, jakie go spotykają, ale żeby szukać rozwiązań u Boga. Z Piotrem Kiełbińskim rozmawia ks. Robert Hetzyg.

Wielkopostne Wołanie #34

Marysia odkrywa w dzisiejszej Liturgii Słowa zachętę do dzielenia się z innymi owocami swojego doświadczenia. A ponieważ jest bardzo młodą osobą, nie chodzi o doświadczenie życiowe, tylko o to, że także różne życiowe trudności mogą być początkiem zrozumienia innych, którzy doświadczyli tego samego. Z Marysią Bednarską rozmawia ks. Robert Hetzyg.

Wielkopostne Wołanie #33

Dzisiaj ciąg dalszy „drogi ufności”: Hania czuje się zaproszona do dalszego podążania w zaufaniu Bogu i do opowiadania o wszystkim, co On dla niej uczynił. Z Hanią Damięcką rozmawia ks. Robert Hetzyg.

Wielkopostne Wołanie #32

Do większej ufności oraz do dostrzegania Bożej obecności w swoim życiu czuje się dzisiaj wezwana Eliza. A Ty? Co usłyszałeś w dzisiejszej Liturgii Słowa? Z Elizą Lewczuk rozmawia ks. Robert Hetzyg.

Wielkopostne Wołanie #31

W dzisiejszych czytaniach Asia słyszy wezwanie do odnowienia ufności w Panu, niezależnie od okoliczności. Jezus mówi do nas znowu i pragnie naszej odpowiedzi. Z Joanną Iwańską rozmawia ks. Robert Hetzyg.