CUDA a NAUKA – 3. Zagadnienie naukowej niewyjaśnialności cudu

Zdarzenie cudowne powinno być (jak sądzą niektórzy) niewyjaśnialne na drodze poznania naukowo-przyrodniczego.

Aby zastanowić się nad prawomocnością oraz sensownością takiego rozumienia cudu, należy:
– najpierw przybliżyć sposób dokonywania wyjaśnień w ramach nauk przyrodniczych, a
– następnie przemyśleć samą koncepcję naukowej niewyjaśnialności zdarzenia przyrodniczego, a
– na koniec – zaproponować odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście cud musi być zdarzeniem trwale naukowo niewyjaśnionym, czyli niewyjaśnialnym.

Ta część konferencji została opracowana na podstawie rozdziału trzeciego monografii:: A. Świerzyński „Filozofia cudu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, s. 113-164.

%d bloggers like this: