CUDA a nauka – 4. Działanie Boga w zdarzeniu cudownym

Każde określenie cudu w religijnym znaczeniu tego terminu zawiera odwołanie do Boga osobowego jako jego sprawcy.

Ta część konferencji została opracowana na podstawie rozdziału czwartego monografii:: A. Świerzyński „Filozofia cudu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, s. 165-224.

%d bloggers like this: