Duchowość KeKaKo

Jesteśmy Ke (Kerigma), bo spotkaliśmy w swoim życiu zmartwychwstałego Jezusa i odpowiedzieliśmy na Jego pełne miłości wezwanie;

Jesteśmy Ka (Karisma), bo już doświadczyliśmy przemożnego działania Ducha Świętego;

Jesteśmy Ko (Koinonia), bo żyjemy w szczęśliwej i radosnej wspólnocie przyjaciół – wspólnocie, która ewangelizuje.

Takiego Kościoła pragniemy,
doświadczeniem takiego Kościoła żyjemy,
do takiego doświadczenia Kościoła zapraszamy.

Koinonia Jan Chrzciciel, wspólnota KeKaKo

KeKaKo

„Ke” jak „kerygmat”
Głoszenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dla nas oznacza to bycie świadkami osobistego spotkania z Panem Jezusem. Takim świadkiem był również Jan Chrzciciel.

„Ka” jak „karisma”
Inaczej dar łaski. Takim darem w swej istocie jest Duch Święty, udzielający charyzmatów, które potwierdzają głoszone Słowo i budują wspólnotę. Dla nas oznacza to życie w mocy Ducha Pięćdziesiątnicy i posługiwanie charyzmatami w atmosferze radości, jakiej doświadczył Jan Chrzciciel, napełniony Duchem Świętym w łonie swojej matki, Elżbiety.

„Ko” jak „koinonia”
Inaczej komunia. Dążenie do przejścia od osobistego spotkania z Jezusem do spotkania z bratem, będącym członkiem tego samego ciała, w którym wszyscy jednoczą się ze sobą w miłości caritas. Dla nas oznacza to życie w przyjaźni, we wspólnocie ożywianej wiernością i oddaną służbą na wzór Jana Chrzciciela, który swoje życie złożył w darze aż do męczeństwa.

Duchowość „KeKaKo”, jest w Koinonii przeżywana na wzór postaci Jana Chrzciciela – ogłaszającego, zapowiadającego i wskazującego na Jezusa, Baranka Bożego, który gładzi grzech świata.

Duchowość ta kształtuje mentalność, sprzyjającą budowaniu Kościoła nie tyle „ewangelizowanego”, co raczej ewangelizującego. Prowadzi ona od „wyjaśniania Jezusa”, do przedstawienia Go jako Osoby żyjącej i działającej mocą Ducha Świętego.

Historia

Projekt pastoralny „KeKaKo” zrodził się dzięki współpracy Koinonii z pionierem szkół ewangelizacji, Jose Prado Floresem i śp. o. Emiliano Tardifem, charyzmatycznym misjonarzem, najbardziej znanym z posługi charyzmatem uzdrawiania.

Doświadczenie współistnienia i wzajemnego uzupełniania się kerygmatycznej pasji Jose Prado Floresa, pełnej pokory i mocy posługi o. Emiliano Tardifa oraz wspólnototwórczego zaangażowania założyciela Koinonii, o. Ricardo Argañaraza, zaowocowało rozpowszechnionym w całym Kościele projektem pastoralnym, zwanym „KeKaKo”, od pierwszych sylab transkrypcji greckich słów „kerigma”, „karisma”, „koinonia”.

Szczególnym wyrazem wspólnoty doświadczeń i posługi tych trzech osób stał się Kurs Ewangelizacja z Mocą, który poprowadzili oni wspólnie w ośrodku rekolekcyjnym „Mondo Migliore” w miejscowości Rocca di Papa pod Rzymem w lipcu 1994 r., podczas trwającej wówczas drugiej edycji Międzynarodowej Szkoły Nowej Ewangelizacji Koinonii Jan Chrzciciel.

więcej na ten temat: