Duchowość KeKaKo

Jesteśmy Ke (Kerigma), bo spotkaliśmy w swoim życiu zmartwychwstałego Jezusa i odpowiedzieliśmy na Jego pełne miłości wezwanie;
Jesteśmy Ka (Karisma), bo już doświadczyliśmy przemożnego działania Ducha Świętego;
Jesteśmy Ko (Koinonia), bo żyjemy w szczęśliwej i radosnej wspólnocie przyjaciół – wspólnocie, która ewangelizuje.

Takiego Kościoła pragniemy,
doświadczeniem takiego Kościoła żyjemy,
do takiego doświadczenia Kościoła zapraszamy.

Koinonia Jan Chrzciciel, wspólnota KeKaKo

„Ke” jak „kerygmat”
Głoszenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dla nas oznacza to bycie świadkami osobistego spotkania z Panem Jezusem. Takim świadkiem był również Jan Chrzciciel.

„Ka” jak „karisma”
Inaczej dar łaski. Takim darem w swej istocie jest Duch Święty, udzielający charyzmatów, które potwierdzają głoszone Słowo i budują wspólnotę. Dla nas oznacza to życie w mocy Ducha Pięćdziesiątnicy i posługiwanie charyzmatami w atmosferze radości, jakiej doświadczył Jan Chrzciciel, napełniony Duchem Świętym w łonie swojej matki, Elżbiety.

„Ko” jak „koinonia”
Inaczej komunia. Dążenie do przejścia od osobistego spotkania z Jezusem do spotkania z bratem, będącym członkiem tego samego ciała, w którym wszyscy jednoczą się ze sobą w miłości caritas. Dla nas oznacza to życie w przyjaźni, we wspólnocie ożywianej wiernością i oddaną służbą na wzór Jana Chrzciciela, który swoje życie złożył w darze aż do męczeństwa.

Projekt pastoralny „KeKaKo” zrodził się dzięki współpracy Koinonii z pionierem szkół ewangelizacji, Jose Prado Floresem i śp. o. Emiliano Tardifem, charyzmatycznym misjonarzem, najbardziej znanym z posługi charyzmatem uzdrawiania.

Doświadczenie współistnienia i wzajemnego uzupełniania się kerygmatycznej pasji Jose Prado Floresa, pełnej pokory i mocy posługi o. Emiliano Tardifa oraz wspólnototwórczego zaangażowania założyciela Koinonii, o. Ricardo Argañaraza, zaowocowało rozpowszechnionym w całym Kościele projektem pastoralnym, zwanym „KeKaKo”, od pierwszych sylab transkrypcji greckich słów „kerigma”, „karisma”, „koinonia”.

Szczególnym wyrazem wspólnoty doświadczeń i posługi tych trzech osób stał się Kurs Ewangelizacja z Mocą, który poprowadzili oni wspólnie w ośrodku rekolekcyjnym „Mondo Migliore” w miejscowości Rocca di Papa pod Rzymem w lipcu 1994 r., podczas trwającej wówczas drugiej edycji Międzynarodowej Szkoły Nowej Ewangelizacji Koinonii Jan Chrzciciel.

więcej na ten temat:

%d bloggers like this: