Historia zbawienia a historia naturalna: 5. Dzieje relacji między nauką a teologią

Omówiono dzieje relacji między nauką a teologią rozpoczynając od antycznej wizji świata, następnie opisując początki konfliktu między nauką a teologią zapoczątkowane przez sprawę Kopernika i Darwina, a kończąc na fizykoteologii, która doprowadziła do wzmocnienia ateizmu, ugruntowała koncepcję „Boga dziur” i zainspirowała kreacjonizm „naukowy” i koncepcję inteligentnego projektu.