Historia zbawienia a historia naturalna: 6. Nauka wobec wiary

Omówiono kilkanaście podstawowych stanowisk kreacjonistycznych i ewolucjonistycznych. Pokazano, które z nich próbują spójnie mówić o historii zbawienia i historii naturalnej a które – konfliktują ze sobą te historie.
Zapowiedziano także V i VI edycję konferencji „EWOLUCJA a STWORZENIE”