Jesteśmy spełnieniem obietnicy – Poranny suplement diety #3


Wbrew prognozom udało się jednak przyrządzić suplemencik na 19 marca. Oto składniki: 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22; Łk 2,41-51a. — Send in a voice message: https://anchor.fm/kekakonet/message

%d bloggers like this: