Kerygmat Maryi – Zwiastowanie

Kerygmat Maryi rozpoczynamy od zwiastowania.
Posłuchajcie!