Kerygmat Maryi – Nawiedzenie

Dzisiaj o nawiedzeniu Św. Elżbiety: Bóg nawiedza swój lud. Posłuchajcie!