Kerygmat Maryi – Magnificat

Maryja uczy nas dziś oddawać Bogu to, co Mu się należy. Posłuchajcie!