Kerygmat Maryi – Zbawienie

Kerygmat Maryi – część piąta: Zbawienie. O Tej, która będąc pierwszą zbawioną, uczestniczy w tajemnicy zbawienia wszystkich nas.