Kerygmat Maryi – Niech mi się stanie według słowa Twego

Kerygmat Maryi dziś o tym, że Bóg potrzebuje naszej wolnej odpowiedzi. Posłuchajcie!