Kerygmat Maryi – Duch Święty zstąpi na ciebie

Kerygmat Maryi po raz siódmy: Duch Święty może sprawić to, co dla mnie niemożliwe… Posłuchajcie!