O tym, jak Bóg prowadzi ich swoim słowem, mówią Lidia i Zenon Kuflowie