Lepiej widzieć, czy nie widzieć? – Poranny suplement diety #6


Pytanie tyleż dziwne, co zasadne, przynajmniej w świetle fragmentów biblijnych, które poniżej. 1 Sm 16,1b.6–7.10–13a; Ef 5,8���14; J 9, 1-41 — Send in a voice message: https://anchor.fm/kekakonet/message

%d bloggers like this: