Ewolucja a stworzenie #5 (Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem)

Dzisiaj prof. Sławomir Leciejewski nakreśli przed nami istotę sporu pomiędzy ewolucjonizmem a kreacjonizmem.
.
Muzyka: Possimiste „The Flight of Lulu Fans”

 

Napisz do nas

Play