Historia boska i ludzka #3 Potop – kolejna płaszczyzna sporu między kreacjonizmem a ewolucjonizmem

Prof. Sławomir Leciejewski zajmie się dzisiaj Biblijnym POTOPem z kilku różnych perspektyw: kreacjonizmu fundamentalistycznego, kreacjonizmu „naukowego”, kreacjonizmu ewolucyjnego (ewolucjonizmu teistycznego) oraz ewolucjonizmu ateistycznego. Zapraszamy!

Muzyka: Possimiste „The Flight of Lulu Fans”

Napisz do nas

Play