Historia boska i ludzka #6 O historii relacji między nauką a teologią

Przedmiotem zainteresowania teologii jest Bóg i Jego relacja z człowiekiem. Nauka opisuje zjawiska zachodzące w naturze. A przecież i teologia, i nauka wkraczają czasem nawzajem w swoje kompetencje. O historii tej burzliwej dość relacji mówi dzisiaj prof. Sławomir Leciejewski.
Muzyka: Possimiste „The Flight of Lulu Fans”

Napisz do nas

Play