O nas

Wierzymy,
że Jezus posyła nas tam, gdzie dzisiaj jest człowiek ze swoim lękiem, samotnością, chorobą, cierpieniem, każdą dotykającą go biedą.

Raczej nie spotkamy go na ulicy, nie zatrzyma się na rynku miasta, żeby porozmawiać.

Dzisiaj ulice i rynki zastąpiła wirtualna sieć: nasi sąsiedzi i znajomi są na Facebooku, przeglądają Instagram, zatrzymają się na Youtubie, albo słuchają podcastów.

Pływają, serfują na wirtualnych falach z nadzieją rozwiązania swojego problemu, znalezienia jakiejś inspiracji. Ale my już to wiemy:

jedynie JEZUS JEST ROZWIĄZANIEM!

Idziemy razem jako wspólnota przyjaciół.

Znakiem naszej wiarygodności jest prawdziwa jedność, autentyczna przyjaźń i żarliwa miłość.

Serwis KeKaKo.Net prowadzi Koinonia Jan Chrzciciel: wspólnota, w służbie nowej ewangelizacji. Jest kanonicznie uznanym prywatnym stowarzyszeniem wiernych w Kościele Katolickim. Jej członkami są zarówno osoby świeckie, jak i bracia i siostry konsekrowani, a także księża. Wspólnoty Koinonii, rozsiane po całym świecie, tworzą jednolitą strukturę, zwaną Federacją Koinonii Jan Chrzciciel.

Nazwa „Koinonia Jan Chrzciciel” wyraża to, co charakteryzuje wspólnotę – zarówno jej istnienie, jak i działanie. Jest to mianowicie wspólnota przyjaciół, powołana do ewangelizowania w mocy Ducha Świętego, na wzór Jana Chrzciciela, który wskazywał na Jezusa i dawał o Nim świadectwo. Charyzmatem Koinonii Jan Chrzciciel jest promowanie nowej ewangelizacji, poprzez różnoraką działalność ewangelizacyjną i formacyjną oraz budowanie wspólnoty.

Naszą cechą charakterystyczną jest

  • kerygmatyczne głoszenie Ewangelii,
  • otwartość na znaki charyzmatyczne
  • i intensywne życie wspólnotowe.

Koinonia stara się odpowiadać na potrzeby Kościoła, oferując ewangelizację nową w swym zapale, metodach oraz środkach wyrazu.

Więcej informacji na www.koinoniagb.pl.

%d bloggers like this: