#142 Wiarygodność świadka

Jesteśmy świadkami spełnienia Bożej obietnicy. Bóg dał nam to, co obiecał i co my proponujemy naszym słuchaczom. Żeby mogli tej obietnicy uwierzyć, muszą uwierzyć nam. Posłuchajcie o tym. Przy okazji wspomniałem historię Eliezera. Znajdziecie ją w w 24. rozdziale Księgi Rodzaju. Dz 13,26-33J 14,1-6Napisz do nas! — Send in a voice message: https://anchor.fm/kekakonet/message

#141 Brzemię miłosierdzia

Wyobrażaliście sobie kiedykolwiek, że miłosierdzie może być brzemieniem? Dzisiaj posłuchajcie o delikatnej interakcji Światła z sercem słuchaczy naszego świadectwa. 1 J 1, 5 – 2, 2 https://youtu.be/QaITnAr5WVI Mt 11, 25-30 https://youtu.be/2RgOMsFmDTU — Send in a voice message: https://anchor.fm/kekakonet/message

#140 Świadek nie jest sam

Świadek nie jest sam Chociaż świadectwo ma charakter bardzo osobisty, nigdy nie pozostaje bez związku ze wspólnotą, do której należymy. O tym dzisiaj mówi liturgia słowa, a więc i nasz suplement. Dz 12,24 – 13,5aJ 12,44-50Napisz do nas!dr — Send in a voice message: https://anchor.fm/kekakonet/message

#139 Najtrudniejsze świadectwo

Nikt nie może wyrwać z ręki Jezusa tych, których otrzymał On od Ojca. No, chyba, że zainteresowani nie są zainteresowani… O świadectwie, które może nas sporo kosztować, mówi dzisiejszy suplement. Dz 11,19-26J 10,22-30Napisz do nas! — Send in a voice message: https://anchor.fm/kekakonet/message

#138 Świadectwo jak podczerwień

Czy brama Jezusowej owczarni ma być otwarta, czy zamknięta? A jeśli w ogóle kogoś do niej wpuszczać, to kogo? Po czym odróżnić owieczki od wilka? Posłuchajcie dzisiejszego suplementu! Dz 11,1-18J 10,1-10Napisz do nas! — Send in a voice message: https://anchor.fm/kekakonet/message

#136 Jeśli nie On, to kto?

Momentami trudno uwierzyć własnemu świadectwu, bo Działanie Boże przekracza naszą wyobraźnię. Ale z drugiej strony: kto mógłby czynić takie znaki, jak nasz Bóg? Posłuchaj o tym w dzisiejszym suplemencie! Dz 9,31-42J 6,55.60-69Napisz do nas! — Send in a voice message: https://anchor.fm/kekakonet/message

#135 Nie wystarczy podobieństwo

Nie wystarczy, że świadek będzie się starał być podobny do Jezusa. Chrystus ma się stać jego życiem. Posłuchajcie dzisiejszego suplementu. Dz 1,3-8Flp 1,20c-30J12, 24-26Napisz do nas! — Send in a voice message: https://anchor.fm/kekakonet/message

#134 Pociągające świadectwo

W jaki sposób nasze świadectwo może pociągnąć innych do Jezusa? Posłuchaj dzisiejszego suplementu! Dz 8,26-40J 6,44-51Napisz do nas!J 6, 44-51 — Send in a voice message: https://anchor.fm/kekakonet/message