Bądźcie mocni!

W czwartym i ostatnim czuwaniu przed Zesłaniem Ducha Świętego Valerio Svegliati mówi o tym, co to znaczy być mocnym w wierze i gdzie tej mocy szukać. . Muzyka: Kevin MacLeod, Funky One Napisz do nas

Bądźcie mężni

Podczas trzeciego czuwania przed Pięćdziesiątnicą słuchaliśmy Iwony Sułek. Temat jej nauczania to „Bądźcie mężni!”. Posłuchajcie! . Muzyka: Kevin MacLeod, Funky One

Trwajcie mocno w wierze

Drugie czuwanie w Nowym Radzicu za nami. Tym razem głos zabrał nasz brat, misjonarz i ewangelizator, Valerio Svegliati. „Bądźcie mocni w wierze” – zachęcał. Muzyka: Kevin MacLeod, Funky One https://kekako.net/wp-content/uploads/2019/06/50-czuwanie-2.m4a   Napisz do nas

Czuwajcie!

Duch Święty już tuż tuż, a my czekamy na Jego nowe wylanie. W Oazie Koinonii Jan Chrzciciel w Nowym Radzicu już od wczoraj rozpoczęliśmy modlitewne czuwanie przed Pięćdziesiątnicą. Posłuchajcie nauczania Iwony Sułek, Pasterza Oazy Nowy Radzic, zatytułowanego „Czuwajcie!”. Muzyka: Kevin MacLeod, Funky One https://kekako.net/wp-content/uploads/2019/06/50-czuwanie-1.m4a   Napisz do nas

Ewolucja a stworzenie #6 (Między kreacjonizmem naiwnym a ewolucyjnym)

Dzisiaj razem z prof. Sławomirem Leciejewskim będziemy analizować różnice w pojmowaniu zagadnienia powstania świata zachodzące pomiędzy przedstawicielami kreacjonizmu zwanego naiwnym i reprezentantami kreacjonizmu ewolucyjnego. Zapraszamy! Muzyka: Possimiste „The Flight of Lulu Fans”” https://kekako.net/wp-content/uploads/2019/06/FeR6.m4a   Napisz do nas

Potrzebujemy Ducha Zmartwychwstania

W oczekiwaniu na Pięćdziesiątnicę zapraszamy do wysłuchania nauczania ks. Luki Arzentona, wygłoszonego podczas spotkania Koinonii w Braid, w Irlandii Północnej. Muzyka: Kevin MacLeod, Funky One https://kekako.net/wp-content/uploads/2019/06/luca01.m4a   Napisz do nas

Kiedy przyjaciele wychodzą razem… żeby ewangelizować.

W dniach 8-12 maja 2019 r. odbyła się już druga edycja Misji „Talitha Kum” w Poznaniu, organizowana przez kilkanaście wspólnot ewangelizacyjnych z Archidiecezji Poznańskiej, w tym naszej – Koinonii Jan Chrzciciel. W tegoroczne wydarzenie zaangażowała się cała wspólnota z Poznania. Część z nas głosiła Jezusa Zmartwychwstałego na ulicy, osoby posługujące modlitwą wstawienniczą modliły się w przygotowanym do tego celu namiocie, inni nalewali i podawali przechodniom lemoniadę oraz herbatę. Naszym wspólnym… Czytaj dalej Kiedy przyjaciele wychodzą razem… żeby ewangelizować.

Ewolucja a stworzenie #4 (Ewolucjonizm w biologii)

Czwarta część cyklu „Ewolucja a stworzenie poświęcona jest zagadnieniu ewolucjonizmu w biologii. Dr Joanna Holdys, która jest biotechnologiem i genetykiem omawia ideę ewolucjonizmu w oparciu o syntetyczną teorię ewolucji będącą połączeniem teorii ewolucji Darwina ze współczesną genetyką. Zwraca także uwagę na fakt, że ewolucjonizm nie przeczy idei stworzenia świata przez Boga. Będziemy o tym mówić w jednej z kolejnych audycji. Muzyka: Possimiste „The Flight of Lulu Fans”” https://kekako.net/wp-content/uploads/2019/05/FeR4.m4a   Napisz… Czytaj dalej Ewolucja a stworzenie #4 (Ewolucjonizm w biologii)