Podcast „Po znajomości”: #37 – Każdemu według potrzeb…

Patrząc na historię z niedowierzającym Tomaszem, wydaje się, że prawdziwe miłosierdzie to coś więcej, niż przebaczanie… Jezus wychodzi naprzeciw Jego niedowiarstwu. Dlaczego myślę, że to nie tylko dar, ale i poważne wyzwanie dla mnie? – Posłuchajcie! Dz 4,32-35; 1J 5, 1-6; J 20,19-31. — Send in a voice message: https://anchor.fm/poznajomosci/message