Podcast „Po znajomości”: #67 – Możesz być mostem

Dzisiaj o najważniejszym przykazaniu i o Tym, który sprawia, że nie musimy się już Boga bać. I jeszcze o tym, że to do nas należy przerzucanie mostów między Jezusem, a tymi, którzy dzisiaj wydają się od niego najdalsi na świecie.
Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28;; Mk 12,28b-34


Napisz do mnie!

Odwiedź stronę www: <https://po-znajomosci.pinecast.co>

%d bloggers like this: