Problem zła a nauka: ZAKOŃCZENIE – Kreacjonizm i ewolucjonizm wobec zła

Jak problem zła obecnego w świecie wyjaśnia: kreacjonizm fundamentalistyczny (naiwny), kreacjonizm „naukowy”, inteligentny projekt, kreacjonizm ewolucyjny (ewolucjonizm teistyczny), ewolucjonizm ateistyczny?