Poranny Suplement Diety #103: Świadectwo wywyższenia

Wywyższenie Jezusa jest lekarstwem dla mojego życia i nie tylko dla mojego. Posłuchajcie!

Lb 21,4-9

J 8,21-30

Napisz do nas