Poranny Suplement Diety #104: Wolność ucznia

Wolny jest tylko ten, kto dar wolności przyjmuje od właściwej instancji – tak by wynikało z dzisiejszej porcji słowa Bożego. Mówimy oczywiście o wolności w wymiarze duchowym. Posłuchajcie dzisiejszego suplementu!

Dn 3,14-20.91-92.95

J 8,31-42

Napisz do nas