Poranny Suplement Diety #105: Bilans zysków i strat

Jak dużo mamy do stracenia, decydując się na pełnienie woli Bożej? Posłuchajcie dzisiejszego suplementu!

Iz 7,10-14.8,10c

Hbr 10,4-10

Łk 1,26-38

Napisz do nas
lub
nagraj wiadomość!