Poranny Suplement Diety #119: Języki świadectwa

Kiedy świadectwo jest zrozumiałe? – Wtedy, kiedy mówiący używa tego samego języka, co słuchacz oczywiście. O tym dzisiaj w suplemencie.

Dz 3, 11-26

Łk 24, 35-48

Napisz do nas
lub
nagraj wiadomość!
fwyb