Poranny Suplement Diety #215: Czas czekania na Boga-Człowieka

To zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, mówimy czasem, kiedy coś przekracza naszą wyobraźnię. Ale tym razem to nasza wyobraźnia nie dorasta do faktów: Bóg stał się taki, jak my.
Liturgia Słowa:
Rdz 49,1a.2.8-10; Mt 1,1-17


Napisz do nas!
Wesprzyj nas!

Find out more at https://kekako-net.pinecast.co

%d bloggers like this: