Poranny Suplement Diety #219: Czas czekania na Syna Bożego

Jest tajemnicą, jakie relacje łączą poszczególne osoby Trójcy Świętej. Ważne, że w Bożych zamiarach jest to, aby każdy z nas do tej niezwykłej Wspólnoty dołączył.
Liturgia Słowa:
Iz 7,10-14; Łk 1,26-38


Napisz do nas!
Wesprzyj nas!

Find out more at https://kekako-net.pinecast.co

%d bloggers like this: