Poranny Suplement Diety #78: Sprawiedliwość po Bożemu

Co to jest sprawiedliwość wie tylko jedyny Sprawiedliwy i On właśnie nas dzisiaj tego uczy. Od wczorajszej świętości do dzisiejszego grzechu jest taka sama droga, jak od dzisiejszego grzechu do jutrzejszej świętości, tylko w przeciwną stronę. I to ten kierunek się tutaj liczy. Posłuchajcie!

Ez 18,21-28

Mt 5,20-26

Napisz do nas
lub
nagraj wiadomość!