Poranny Suplement Diety #86: Bezbronność miłosierdzia

To się wydaje naiwne i niedojrzałe… Jakbyśmy mieli wyzuć się z naszej godności… Posłuchajcie i nie gorszcie się!

Mi 7,14-15.18-20

Łk 15,1-3.11-32

Napisz do nas
lub
nagraj wiadomość!