Poranny Suplement Diety #94: Granice zła

Ludzie często pytają o zło: czy Bóg nie może postawić mu tamy i dlaczego w ogóle je dopuszcza. Dzisiaj słowo Boże właśnie o tym mówi, posłuchajcie!
2Krn 36,14-16.19-23

Ef 2,4-10

J 3,14-21

Napisz do nas
lub
nagraj wiadomość!