„Wyjdź z tłumu!” Słowo Jak Ogień #1

Na początek Iwona Sułek, Koordynator Krajowy Koinonii Jan Chrzciciel.