„Lepiej ufać, niż wiedzieć”. Słowo Jak Ogień #2

„Słowo Jak Ogień” – ożywiające spotkania ze Słowem Bożym prowadzone przez katolicką wspólnotę Koinonia Jan Chrzciciel. Nowa seria w serwisie KeKaKo.Net

zobacz więcej:
www.kekako.net
www.koinoniajanchrzciciel.pl
www.radzic.pl
www.blotnica.org