Potrzebujemy Ducha Zmartwychwstania

W oczekiwaniu na Pięćdziesiątnicę zapraszamy do wysłuchania nauczania ks. Luki Arzentona, wygłoszonego podczas spotkania Koinonii w Braid, w Irlandii Północnej.
Muzyka: Kevin MacLeod, Funky One

 

Napisz do nas

Play