Spotkania ze Zmartwychwstałym, 13 maja 2021, godz. 20:00

Chcemy razem uwielbiać Zmartwychwstałego, otwierać się na Jego Słowo, by odważnie głosić RAZEM i świadczyć, że On żyje!