Spotkania ze Zmartwychwstałym, 8 kwietnia 2021, godz. 20:00

Chcemy razem uwielbiać Zmartwychwstałego, otwierać się na Jego Słowo by odważnie głosić RAZEM i świadczyć, że On żyje!