Stworzenie człowieka a nauka: 1 – Stworzenie człowieka według Biblii

Omówiono biblijną wizję stworzenie człowieka. Jest to innymi słowy egzegeza Księgi Rodzaju rozdział 2 (Rdz 2,4b-25). Biblia nie przedstawia omówienia sposobu stworzenie człowieka (Biblia to nie podręcznik naukowy), ale przedstawia relacje zachodzące między Bogiem a człowiekiem (Biblia to podręcznik zbawienia).