Stworzenie człowieka a nauka: 2 – Wszechświat antropiczny – kosmiczny kontekst ewolucji biologicznej

Na wstępie przypomniano XX-wieczną historię kosmologii; następnie – pojęcie Wszechświata antropicznego, tj. takiego, w którym mogły pojawić się białkowe formy życia. Przywołano kilka podstawowych przykładów kosmicznych koincydencji, aby wprowadzić pojęcie słabej i mocnej zasady antropicznej, która z faktu istnienia białkowych form życia pozwala wnioskować o kosmologicznych parametrach Wszechświata. Na zakończenie zadano ważne pytanie: czy z faktu małego prawdopodobieństwa istnienia naszego antropicznego Wszechświata można wnioskować o konieczności bezpośredniej interwencji Boga w początkowych fazach jego istnienia?