Stworzenie człowieka a nauka: 5 – Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem na przykładzie małpich procesów

Udzielono odpowiedzi na pytanie skąd wziął się kreacjonizm naiwny, kreacjonizm naukowy oraz inteligentny projekt. Jakie były motywy powstania tych trzech wersji kreacjonizmu? Czy system sądowniczy Stanów Zjednoczonych odegrał w tym jakąś rolę?