Stworzenie wszechświata a nauka: Część 4 – Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem

Omówiony został spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem na przykładzie 4 stanowisk kreacjonistycznych: kreacjonizmu naiwnego, kreacjonizmu „naukowego”, inteligentnego projektu oraz kreacjonizmu ewolucyjnego. Przedstawiono stosunek tych 4 stanowisk kreacjonistycznych do współczesnej nauki, tzn. spróbowano odpowiedzieć na pytanie, które z tych stanowisk nie kwestionuje ewolucjonizmu a które stanowiska deprecjonują ustalenia współczesnych nauk.