Stworzenie wszechświata a nauka: ZAKOŃCZENIE – Kreacjonizm ewolucyjny a kreacjonizm naiwny

Podsumowanie konferencji na przykładzie 4 relacji zachodzących pomiędzy nauką a religią (konflikt, niezależność, dialog i integracja) oraz zaklasyfikowanie 2 głównych stanowisk w tej sprawie (kreacjonizmu naiwnego, kreacjonizmu ewolucyjnego) do którejś z tych 4 relacji.