Zacznij słuchać o miłości! – Poranny suplement diety #4


Do czego tak naprawdę wzywa nas dzisiaj słowo Boże? Czy to aby tak bardzo oczywiste? Oto fragmenty na dziś: Oz 14, 2-10; Mk 12,28b-34. — Send in a voice message: https://anchor.fm/kekakonet/message

%d bloggers like this: